Operativno lečenje


Operativno lečenje obuhvata:

  • Kompletnu preoperativnu pripremu (lab. priprema, EKG, konsultacije interniste-kardiologa, medikamentozna priprema itd.)
  • Hematološka priprema (hematološki status, određivanje krvne grupe, Rh faktora)
  • Operacije se vrše u lokalnoj, regionalnoj i opštoj anesteziji.
  • Anesteziju vodi odabrani anesteziološki tim uz pomoć savremenih aparata za anesteziju i intraoperativni monitoring.
  • Operacija izvodi kompletan hirurški tim na čelu sa eminentnim hirurgom-specijalistom pojedine hirurške grane.
  • Neposredni postoperativni tok se odvija uz intenzivnu negu medicinskih sestara uz nadzor specijaliste anesteziologa-reanimatologa i hirurga.