Bolnica


O nama

U sklopu Bolnice postoje tri, uzajamno povezane, organizacione jedinice:

  • Ambulantno-dijagnostička jedinica – čine je prijemni deo, ambulante za specijalističke preglede i RTG kabinet za klasičnu RTG dijagnostiku i kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku.
  • Stacionar – kapaciteta za deset ležećih pacijenata, sa pratećim prostorijama za preoperativnu pripremu i postoperativnu negu bolesnika.
  • Operacioni blok – sa dve operacione sale, prostorom za sterilizaciju i pripremu, opremljen najsavremenijim monitoringom, laparoskopskom aparaturom i drugim neophodnim aparatima.

Bolnica je opremljena centralnom klimatizacijom. Sve bolesničke sobe su pod stalnim video-nadzorom.

Bolnica poseduje i sopstveni, zatvoreni parking. Svaka soba ima telefon i TV, a obezbeđen je i besplatni bežični internet za pacijente. U slučaju potrebe, u mogućnosti smo da hitno angažujemo naše konsultante iz oblasti: stomatologije, kardiologije, neuropsihijatrije, pulmologije itd.

Čime se bavimo

U našoj Bolnici radi se dijagnostika, operativno lečenje, postoperativna nega iz domena: