Istorijat


Naša priča počinje davne 1993. godine kao ideja dva hirurga da znanje stečeno na klinikama u Novom Sadu, Sloveniji, Engleskoj i Italiji, o proktološkim problemima svojih pacijenata, rešavaju po tipu dnevne bolnice.

Na početku, tj. prvih 10 godina, kao prva privatna hirurška bolnica nalazili smo se u centru grada u ulici Pap Pavla, u adaptiranoj porodičnoj kući. Tamo nam je bilo lepo, jer znate kako kažu: „Kada čeljad nisu besna, ni kuća nije tesna“. U tih prvih deset godina postepeno smo prerastali u ozbiljnu bolnicu u kojoj je urađeno preko 5000 manjih i većih operativnih zahvata.

Godine 2003. pridružuju nam se još dva lekara, tako da sada nas četvorica /dr Boris Zagoričnik, dr Goran Seničar, dr Evgenije Segedi i dr Slobodan Jovanović/ i uz pomoć našeg donatora, dr Dragog J. Jovanovskog, prvoj privatnoj hirurškoj bolnici PARKS otvaramo novo poglavlje u njenoj istoriji.

Nova zgrada na novoj lokaciji sa modernizovanom opremom, povećanim kadrom, proširenom delatnošću, ali sa istom toplinom i naklonošću ka pacijentima, nastavlja sa radom i dan-danas. Reči hvale ćemo ostaviti našim zadovoljnim zdravim pacijentima, a mi ćemo se i dalje truditi da Vam olakšamo tegobe koje imate, da Vam stresne situacije, uz naš osmeh i podršku, prođu što brže i da zdravi i zadovoljni odlazite od nas.

S poštovanjem,
Direktor, dr Evgenije Segedi, hirurg