Ginekologija


Usluge

Laparoskopske i klasične operacije


  • Benigna i maligna oboljenja ginekoloških organa

Lekari

Prof. dr sci. med.
Dimitrije Segedi